Organisatie Ontwikkeling en HR-Management

Het instrument voor de management rapportering moet gebaseerd zijn op de visie, missie en strategie van de organisatie. Dit betekent dat directie en management zich eenduidig hiermee akkoord verklaren. Gemakkelijker gezegd dan gedaan.  Veelal lukt het nog wel wanneer het gaat over abstracte begrippen maar het wordt moeilijker wanneer de algemene bedrijfsstrategie moet worden omgezet in operationele doelstellingen voor de verschillende afdelingen en divisies. De begeleiding van dit proces door de externe consultant is van wezenlijk belang wanneer de organisatie de vooropgestelde missie en visie wil realiseren.

Een en ander betekent dat de rol van directie en management niet alleen kristalhelder moet zijn voor elke betrokkene individueel maar tevens moet gedragen worden door de groep. Ook hier speelt de externe consultant een belangrijke rol: hij begeleidt als neutrale waarnemer dit proces en hij expliciteert de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de leden van het managementteam.

Vervolgens komen dan de vragen: ”Hoe organiseren de leden van het managementteam hun eigen afdeling en divisie en op welke wijze is de informatiedoorstroming georganiseerd tussen de leden van het managementteam en binnen de onderscheiden afdelingen?” Een transparante organisatiestructuur is daarbij een absolute voorwaarde opdat elke medewerker zich zal thuis voelen in de organisatie en hij aldus een positieve bijdrage kan leveren in de werking en groei van de organisatie. Een efficiënte wijze van vergaderen (vaste dag en uur, agenda, voorbereide stukken, actiehouders en deadlines) zal daarbij wonderen doen in het nemen van de juiste beslissingen.

Het spreekt voor zich dat wensen en verwachtingen van organisatie en medewerker goed op elkaar moeten afgestemd zijn. Human Resources is de discipline binnen de organisatie die dit samenspel in goede banen moet leiden en moet faciliteren, of is m.a.w. de olie die het organisatieraderwerk zal doen draaien.

Zo is het van groot belang te weten welke de verantwoordelijkheden zijn van de diverse functiehouders, zowel op management niveau als binnen de operationele en andere delen van de organisatie. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van werkbare functiebeschrijvingen. Hierin wordt aangegeven wat het doel van de functie is en welke de juiste plaats van de functie(-houder) is binnen de organisatie. Daarnaast moet het voor de organisatie en de medewerkers duidelijk zijn wat er precies van de functie wordt verwacht en tevens welke competenties nodig zijn om deze functie op een doeltreffende wijze uit te oefenen.

Functioneringsgesprekken zijn een jaarlijks terugkerende toets om te zien of medewerker en leidinggevende nog op een zelfde lijn zitten. Op het einde van het jaar zijn er de beoordelingsgesprekken waarbij de medewerker geëvalueerd wordt door zijn chef op basis van de eerder overeengekomen functiebeschrijving. Het resultaat van de beoordeling zal o.a. een effect hebben op de salarisevolutie van de medewerker. Dit impliceert echter dat de organisatie een uitgewerkt beloningsbeleid heeft met niet alleen aandacht voor de primaire arbeidsvoorwaarden zoals het loon van de medewerkers, maar ook voor de secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit zijn de andere voordelen waarvan medewerkers kunnen genieten zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, bedrijfswagen, bonusuitkering, e.d.m.

Het bedrijf wordt op weg gezet om een professioneel HR-beleid te implementeren in de organisatie. Dit kan door coaching van de de bestaande HR-verantwoordelijke en/of door het projectmatig opzetten van een reeks tools of processen. Voorbeelden zijn:

 

 • De uitwerking en invoering van een gestandaardiseerde selectieprocedure.
 • De uitwerking van functiebeschrijvingen die inzicht geven in de verantwoordelijkheden en de competenties van de medewerkers.
 • De invoering van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 • De ontwikkeling van individuele en collectieve opleidingsplannen.
 • De uitwerking van een beloningsbeleid, d.w.z. de primaire en secundaire voorwaarden.
 • Het opstellen van een arbeidsvoorwaardenreglement.
 • De ontwikkeling van individuele en collectieve opleidingsplannen.
 • De invoering van een politiek inzake bedrijfswagens.
 • Het opzetten van ken- en stuurgetallen voor HR.
 • De uitbouw van een intern communicatiesysteem,
 • ……