Werkwijze

De ondersteuning door Arits Consulting biedt voor u de volgende voordelen:

  • De opdracht wordt omschreven in een project, d.w.z. dat de opdrachtgever en Arits Consulting overeenkomen welke de verwachte resultaten van de projectopdracht zijn, op welke wijze dit zal gebeuren, binnen welk tijdsbestek deze opdracht gerealiseerd zal worden en tegen welke prijs de opdracht zal uitgevoerd worden.
  • Arits Consulting biedt assistentie aan het management van de organisatie en brengt nieuwe kennis binnen in het bedrijf. Deze kennis wordt vervolgens door Arits Consulting geïmplementeerd in de reguliere bedrijfsvoering.
  • Centraal staat het begrip “partnerschap”: samen met de opdrachtgever wordt de projectopdracht op een interactieve wijze uitgevoerd. Dit wil zeggen dat directie en management tijdens de projectuitvoering mede-eigenaar zijn van de te maken keuzes en de uitvoering van de acties.
  • Het aangeboden dienstenpakket is complementair: de strategische bedrijfsvoering is zeer sterk verbonden met de wijze waarop de organisatie is gestructureerd en hoe het management zijn verschillende rollen en verantwoordelijkheden opneemt.